De økte raskt på bredden i sortimentet og satset stort på båthengere, varehengere, ATV hengere og scooterprodukter. Etter 7 år var omsetningen blitt såpass stor at det ble nødvendig å flytte til nye lokaler.

Det ble reist et produksjonslokale på Øra industriområde i Fredrikstad på ca 900m2. Etter ca 3 år måtte det nok en utvidelse til for å dekke etterspørselen av BK Hengere, med utvidelsen økte byggets areal med ytterligere 450m2. BK Hengeren har siden starten hatt en god vekst både økonomisk og volummessig, og regner med fortsatt god vekst i årene som kommer. Derfor utvidet BK-Hengeren vinteren 2010 våre lokaler med ytterligere 1800m2. BK Hengeren telte 8 ansatte i administrasjonen pluss produksjonen og omsatte for ca 40 millioner kroner.


Se de forskjellige modellene

lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb
lorem ipsum thumb